close icon
Tervetuloa Copykreaan

Havaitsemme, että navigoi eri paikasta tätä verkkosivustoa vastaavaksi. Meillä ei ole verkkoa maalle, josta vierailet, mutta meillä on kansainvälinen verkko. Varmista, missä paikassa haluat käydä.


Tietosuojakäytäntö

Välitämme yksityisyydestäsi. Lue käytäntömme huolellisesti

Lisätietoa tietosuojasta

Yhteisö eCommProjects Internet S.L. noudattaa Euroopan unionissa voimassa olevia yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä, erityisesti asetuksen (EU) 679/2016, joka tunnetaan nimellä yleinen tietosuoja-asetus (RGPD), ja LO 3/2018, 5. joulukuuta, henkilötietojen suojaamisesta ja digitaalisten oikeuksien takaamisesta (LOPDGDD).

Järjestelmät eCommProjects Internet S.L. on suunniteltu ottaen huomioon niiden ihmisten perusoikeuksien merkitys, joiden tietoja käsitellään, erityisesti oikeus yksityisyyteen ja henkilökohtaiseen kunniaan. Tämän vuoksi eCommProjects Internet S.L. noudattaa myös 11. heinäkuuta 2002 annettua lakia 34/2002 tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä.

Nykyisten säännösten mukaisesti alle 13-vuotiaiden lasten antamaa suostumusta ei pidetä pätevänä tietoyhteiskunnan palveluiden yhteydessä, ja vanhempien tai laillisten huoltajien lupa vaaditaan, kun suostumuksen antavat 13-18-vuotiaat alaikäiset.

Yhteisö eCommProjects Internet S.L. ei missään tapauksessa pyydä alaikäisiltä tietoja heidän vanhempiensa tai huoltajiensa sosioekonomisesta tilanteesta tai muita henkilökohtaisia tietoja, jotka eivät ole olennaisia palvelujen tarjoamisen kannalta.

Alhaalla on yksityiskohtaisesti kerrottu tietosuojaa koskevat tiedot, jotka niiden henkilöiden, joiden tietoja eCommProjects Internet S.L. käsittelee, tulisi tuntea.

Henkilötietojen vastuuhenkilöt

Henkilötiedoista, joita eCommProjects Internet S.L. tallentaa, vastaavat:

Käsitellyt henkilötiedot

Henkilötiedot, joita eCommProjects Internet S.L. käsittelee, ovat:

Jos asianomainen osapuoli ei toimita mitään näistä tiedoista, tämä voi estää yhteisön ja asianomaisen osapuolen välisen suhteen jatkuvuuden.

Joka tapauksessa yksikön käsittelemät henkilötiedot ovat vähimmäismääräisiä ja välttämättömiä vastaavan tarkoituksen saavuttamiseksi. (Katso seuraava kohta).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Myös eCommProjects Internet S.L. voi käsitellä asianomaisten osapuolten toimittamia tietoja, jotta:

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään eCommProjects Internet S.L. voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajoissa tarjottujen palveluiden perusteella, kun kaupallinen suhde jatkuu ja/tai sinä aikana, kun kyseisestä suhteesta voi aiheutua vastuita. Ajanjakson päätyttyä tiedot tuhotaan, ja ainoastaan ne, jotka ovat välttämättömiä tulevien vaateiden esittämiseksi, säilytetään.

Henkilötietojen käsittelyn oikeutus

Henkilötietojesi käsittely eCommProjects Internet S.L. tapahtuu yhden tai useamman seuraavan oikeutuksen tukemana:

Henkilötietojesi vastaanottajat

Henkilötietojesi vastaanottajat, jos se on sovellettavissa tapauksessasi asiakkaana tai verkkokäyttäjänä, ovat aina sopimuksessa määritellyn laillisen tehtävän puitteissa. Nämä siirrot tapahtuvat aina, kun ne ovat välttämättömiä asianomaisen osapuolen tilaaman palvelun tarjoamiseksi tai hänen kokemuksensa parantamiseksi.

Persoonallisia tietoja voidaan lisäksi siirtää muille Integra Media Groupin yrityksille, jotta sinulle voidaan tarjota parasta palvelua. Jos annat myös yksiselitteisen ja nimenomaisen suostumuksesi, nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietojasi lähettääkseen sinulle tarjouksia ja mainosviestejä.

Tiedot, joita eCommProjects Internet S.L. kerää verkkosivustonsa käyttäjiltä, ovat seuraavat:

Yritys, joka voi saada henkilötietojasi tässä tapauksessa, koska se tarjoaa eCommProjects Internet S.L. ille apua tämän sivun ylläpitämisessä, on Integra Media Digital S.L., joka on osa IntegraMedia Group.

Jos haluat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä vastaavista henkilöistä, muista sidosryhmien ryhmistä, jotka eivät ole verkkokäyttäjiä, koska kuulut johonkin niistä (olet asiakas, työntekijä, toimittaja jne.), ilmoita siitä meille seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: [email protected].

Lähetyksiä Euroopan unionin ulkopuolisiin kolmansiin maihin ei ole tarkoitus tehdä.

Profilointi

Jossa eCommProjects Internet S.L. luodaan automatisoituja profiileja ainoastaan verkkokäyttäjiltä saaduista tiedoista. Näin kokonaisuus voi tuntea sivun käyttäjien keskimääräiset ominaisuudet voidakseen tarjota heille paremmin heidän tarpeitaan vastaavan digitaalisen kokemuksen.

Oikeudet henkilötietoihin

Henkilöillä, joita asia koskee, on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö eCommProjects Internet S.L. heidän henkilötietojaan vai ei. Lisäksi asianosaisilla on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, pyytää virheellisten tietojensa oikaisemista tai niiden poistamista tarvittaessa. Tietyissä olosuhteissa asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja kyseisten tietojen siirtämistä toiselle taholle.

Jos asianomaisen osapuolen tilanteeseen liittyy erityisiä olosuhteita, hän voi myös vastustaa eCommProjects Internet S.L.:n suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, mikä merkitsee henkilötietojensa käsittelyn välitöntä lopettamista ja näiden tietojen tuhoamista, jos asianomainen osapuoli niin haluaa.

Henkilöillä, joita asia koskee, on lisäksi oikeus tehdä valitus asiaa valvovalle viranomaiselle, Espanjan tietosuojavirastolle, aina kun he katsovat, että heidän tietosuojaoikeuksiaan on loukattu. Lisätietoja saat osoitteesta www.aepd.es

Jos asianomainen osapuoli haluaa käyttää tietosuojaoikeuksiaan, hänen on otettava yhteyttä eCommProjects Internet S.L. iin seuraavaan postiosoitteeseen: C/Azorín 140, 24010 León, León (Espanja).

Lisätietoa voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected], josta saat pyyntölomakkeen oikeuksien käyttämistä varten ja asianmukaisen vastauksen enintään kuukauden kuluessa. Muistutetaan, että tietosuojaoikeuksien käyttämiseksi eCommProjects Internet S.L. on oikeutettu tarkistamaan hakijan henkilöllisyys.

Yhteisö eCommProjects Internet S.L. pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta sen mukauttamiseksi tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.

Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 10.5.2021.

Yhteystiedot oikeuksien käyttämiseksi:

eCommProjects Internet S.L. C/Azorín 140 - 24010 León, León (Espanja). Sähköposti: [email protected]

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: [email protected]