close icon
Tervetuloa Copykreaan

Havaitsemme, että navigoi eri paikasta tätä verkkosivustoa vastaavaksi. Meillä ei ole verkkoa maalle, josta vierailet, mutta meillä on kansainvälinen verkko. Varmista, missä paikassa haluat käydä.


Ehdot ja edellytykset

Katso ehdot ja edellytykset

Palveluiden käyttö tai tilaaminen Copykreassa edellyttää seuraavien yleisten ehtojen lukemista ja hyväksymistä:

Yleisten ehtojen hyväksyminen ja saatavuus

Nämä yleiset ehdot sääntelevät kaikkia oikeussuhteita, jotka syntyvät eCommProjects Internet S.L. omistaman copykrea.fi-osoitteessa copykrea.fi sijaitsevan verkkosivuston käyttäjien tai asiakkaiden välisistä sopimusprosesseista.

Hyväksymällä nämä yleiset ehdot asiakas vakuuttaa, että hänellä on tarvittava oikeustoimikelpoisuus tehdä sopimuksia siinä maassa, jonka kansalainen hän on, ja että hän on tässä iässä Espanja 18 vuotta. Jos asiakas olisi oikeushenkilö, hänen nimissään toimiva luonnollinen henkilö vakuuttaa, että hänellä on yksinomaisella vastuullaan vastaavat edustusvaltuudet.

Asiakas hyväksyy nimenomaisesti yleiset ehdot siitä hetkestä alkaen, kun hän käyttää tai tekee sopimuksen palvelun käytöstä, ja on siten sidottu niihin. Asiakkaat voivat tulostaa ja säilyttää tämän asiakirjan milloin tahansa.

Jos käyttäjällä tai asiakkaalla on minkäänlaisia epäilyksiä näistä yleisistä ehdoista, eCommProjects Internet S.L. antaa käyttöön puhelinnumeron +34 987 80 85 73 ja sähköpostiosoitteen [email protected] yhteydenottoa varten.

Käyttäjä sitoutuu nimenomaisesti käyttämään tätä verkkosivustoa tarkoituksenmukaisesti ja olemaan käyttämättä mitään kauppiaan tarjoamia palveluja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

Käytettävät standardit

Tämän verkkosivuston kautta tehtyihin sopimuksiin sovelletaan direktiiviä 2011/83/EU, muutosdirektiiviä (EU) 2019/2161 ja 5. huhtikuuta 1993 annettua neuvoston direktiiviä 93/13/ETY sekä muita kansallisia säännöksiä, jotka vastaavat yleisiä sopimusehtoja, kuluttajien ja käyttäjien puolustamista ja sähköistä kaupankäyntiä. Samoin sovelletaan 27. huhtikuuta 2016 annettua asetusta (EU) 2016/679, yleinen tietosuoja ja muita asiaan sovellettavia säännöksiä. Myös maksupalveluihin ja muihin sovellettaviin rahoitusasioihin liittyvä asetus sekä teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät asetukset.

Yleisten ehtojen muuttaminen

eCommProjects Internet S.L. voi ilman ennakkoilmoitusta muuttaa näitä yleisiä ehtoja parantaakseen verkon kautta tarjottavia palveluja, ilman että tämä muutos voi missään tapauksessa vaikuttaa takautuvasti jo tehtyihin sopimuksiin.

Julkaisemalla copykrea.fi-verkkosivustolla näkyvät yleiset ehdot katsotaan, että kyseiset muutokset on ilmoitettu asiakkaille tai käyttäjille.

Palvelujen kuvaus

Huomautetaan Copykrea tarjoamiensa ja markkinoimiensa palveluiden ominaispiirteet verkossa tai puhelimitse, ja ne esitetään yksityiskohtaisesti konfiguraattorissa, jossa kukin niistä on mainittu. Samoin, jos jonkin näistä palveluista sopimiseen liittyy jokin erityisehto, se määritellään ja eritellään kyseistä palvelua koskevassa kohdassa.

Sähköinen sopimusmenettely

Tilauksen tekeminen Copykreassa edellyttää seuraavien vaiheiden suorittamista:

Huomaa, että jos maksat pankki- tai luottokortilla, veloitus tehdään heti, kun ostoprosessi on valmis.

Hinta

Kaikki copykrea.fissa luetellut hinnat sisältävät ostohetkellä voimassa olevan arvonlisäveron.

Tietyissä arvioiduissa tapauksissa asiakkaalta veloitettavaan tarkkaan hintaan voi liittyä toimituskuluja, jotka on määritelty toimitusehtosivullamme (katso täältä). Samoin, kun tarkastelet ostoskoria, kun olet lisännyt asiakirjan ja valinnut tilauksen ominaisuudet, asiakkaalla voi olla kaikki asiaankuuluvat tiedot toimituskuluista. Jos verkkosivuston vastaavassa osiossa ilmoitettujen toimituskulujen hinnan ja tilauksen viimeistelyn yhteydessä ostoskorissa ilmoitetun hinnan välillä on ristiriita, tilauksen lopussa (ostoskorissa) ilmoitettu hinta on aina ensisijainen.

Lähetys

Myynnissä Copykrea voit tehdä vain sellaisia tulosteita, jotka voimme ottaa tuotantokeskuksessamme vastaan ja näin ollen toimittaa kohtuullisessa ajassa.

Lomakkeiden, ehtojen ja toimituskulujen osalta noudatetaan sitä, mikä näkyy verkkosivujemme vastaavassa osiossa (katso täältä).

Yhtiöstä teemme kaikkemme, jotta kuljetusyritykset noudattavat asetettuja määräaikoja. Jos näitä ei kuitenkaan eCommProjects Internet S.L. ista riippumattomista syistä noudateta, emme missään tapauksessa ole vastuussa viivästyksestä, ja siksi lähetyskuluja ei palauteta.

Tilaus katsotaan toimitetuksi, kun lähetysluettelo on allekirjoitettu kuriirifirman järjestelmissä.

Emme ole vastuussa mahdollisista tullista johtuvista lisäkustannuksista.

Takuu ja palautukset

Copykreassa voit vaatia tilauksesi korvaamista tai hyvitystä 30 kalenteripäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.

Et voi peruuttaa tai muuttaa tilaustasi sen jälkeen, kun tuotanto on alkanut työpajassamme.

Lisätietoja takuu- ja palautuskäytännöistämme saat klikkaamalla tästä

Palvelun käyttö ja vastuut

eCommProjects Internet S.L. ei takaa tarjottujen palveluiden pysyvää saatavuutta ja vapauttaa meidät kaikesta vastuusta, joka johtuu mahdollisista vahingoista ja/tai menetyksistä, jotka voivat aiheutua esimerkiksi, mutta ei yksinomaisesti, sisällön virheistä tai puutteista, saatavuuden puutteesta, virusten siirtämisestä tai muista teknisesti vahingollisista tai haitallisista ohjelmista tai aineistoista, jotka voivat vaikuttaa tietokonelaitteisiisiisi tämän verkkosivun käytön seurauksena. Kaikki asianmukaisiksi katsomansa toimenpiteet toteutetaan kuitenkin tällaisten tilanteiden välttämiseksi mahdollisimman hyvin.

Niin ikään eCommProjects Internet S.L. ei ole vastuussa mistään viivästyksistä tai velvoitteiden rikkomisesta, jos se johtuu ylivoimaisesta esteestä, kuten lakosta, mellakasta, terrori-iskusta, sodasta, epidemiasta, tulipalosta, räjähdyksestä, myrskystä, tulvasta, maanjäristyksestä tai muusta luonnonkatastrofista jne.

eCommProjects Internet S.L. ei ole vastuussa käyttäjiensä tai kolmansien osapuolten tekemien tilausten toimista tai sisällöstä, jotka saattavat rikkoa immateriaalioikeuksia ja teollisoikeuksia, liikesalaisuuksia, oikeutta kunniaan, yksityisyyteen ja minäkuvaan, toimia, joihin liittyy vilpillistä kilpailua ja/tai laitonta mainontaa, sekä muiden voimassa olevien säännösten rikkomista millä tahansa alalla. Samoin eCommProjects Internet ei ole missään tapauksessa vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua tämän verkkosivuston laittomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä.

eCommProjects Internet S.L. Voit kieltäytyä tulostamasta tai jäljentämästä sisältöä, joka mielestäsi loukkaa tai saattaa loukata perusoikeuksia ja julkisia vapauksia, immateriaalioikeuksia, on tai saattaa olla luonteeltaan rikollista, muukalaisvihamielistä, terroristista tai rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa syrjivää, on tai saattaa olla rikollista, on tai saattaa olla luonteeltaan rikollista, muukalaisvihamielistä, terroristista tai rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa syrjivää, on tai saattaa olla luonteeltaan pornografista, suosii väkivaltaa, uhkaa nuorisoa, lapsuutta, yleistä järjestystä tai turvallisuutta tai on jostain muusta syystä soveltumatonta jäljentämiseen.

Käyttäjä ilmoittaa olevansa vastuussa tilaamistaan tulostettavista asiakirjoista ja ilmoittaa, että hänellä on oikeus kopiointiin, jäljentämiseen ja/tai levittämiseen noudattaen täysin kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia ja vapauttaa eCommProjects Internet S.L.:n kaikesta vastuusta, joka liittyy mainittujen oikeuksien loukkaamiseen.

eCommProjects Internet S.L. sitoutuu pitämään luottamuksellisuuden, olemaan paljastamatta tai markkinoimatta tiedostoja/asiakirjoja, jotka on annettu asiakkaan käyttöön tilauksen toteuttamista varten. Tiedostot tuhotaan 90 päivän kuluessa siitä, kun asiakas tai käyttäjä on pyytänyt työtä.

Oikeus poissulkemiseen

Copykrea pidättää ilman ennakkoilmoitusta oikeuden evätä tai peruuttaa portaalin käyttöoikeuden käyttäjiltä tai asiakkailta, jotka eivät noudata tässä kohdassa määriteltyjä yleisiä ehtoja.

Lausekkeiden mitätöinti ja tehottomuus

Jos jokin näihin yleisiin ehtoihin sisältyvä lauseke julistetaan kokonaan tai osittain mitättömäksi tai tehottomaksi, tällainen mitättömyys tai tehottomuus vaikuttaa vain kyseiseen ehtoon tai sen osaan, joka on mitätön tai tehoton, yleisten ehtojen pysyessä voimassa kaikilta muilta osin, kun katsotaan, että kyseistä ehtoa tai sen osaa, johon se vaikuttaa, ei ole tehty.

Sovellettavat määräykset, konfliktinratkaisu ja toimivalta

Tämän sopimuksen osalta sovellettavat säännökset ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 21. toukokuuta 2013, jota varten eCommProjects Internet S.L. asettaa verkkosivuston käyttäjien saataville verkkovälitteisen riidanratkaisun seuraavan linkin kautta: (klikkaa täältä).

Valituslomakkeiden esittely

Meillä on asiakkaiden saatavilla valituslomakkeita, joita voi pyytää fyysisesti yhtiön kotipaikassa ja esittää itse kotipaikassa tai verkossa seuraavan linkin kautta: (klikkaa täältä).